World Café Methode

World Café betreft een inspirerende manier om mensen op zinvolle wijze met elkander in gesprek te laten gaan teneinde kennis uit te wisselen en/of ideeën te vormen. Hierbij staat het ‘bottom-up’ denken centraal. Op deze wijze krijgt eenieder de mogelijkheid om input te verschaffen aan het management.Het management geeft op haar beurt een commitment af om handelingen te verbinden aan de input. Het World Café kan bij veel gelegenheden een zeer geschikte vorm zijn om tot werkelijke beweging te kom...
Lees verder