Stakeholdersbenadering versus Shareholdersbenadering

StakeholdersbenaderingVan oudsher zijn de shareholders de belangrijkste betrokken partij bij een organisatie. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er echter ook andere stakeholders in opkomst, namelijk de medewerkers, ondernemingsraden, vakbonden, overheden, de markt en het management. De shareholdersbenadering gaat er vanuit dat organisaties streven naar winstmaximalisatie, groei en langetermijn succes om zo een zo groot mogelijke aandeelhouderswaarde te creëren. De Stakeholdersbenadering is er op gericht de belangen te behartigen van de uiteenlopende stakeholders rondom een organisatie. Deze benadering zoekt een balans tussen de doelstellingen, interesses en behoeften van verschillende groepen stakeholders in de in- en externe omgeving van een organisatie. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van beide benaderingen.
Stakeholders versus shareholdersbenadering

Literatuur
De Wit, B & Meyer, R. (1998). Strategy: process, content, context: An international perspective (2 ed). London: Thomson