Stap niet zomaar in een VOF of BV

Het afgelopen jaar worden wij frequent benaderd om organisaties met een geschil tussen vennoten bij te staan middels mediation. De casussen hebben, tegen verwachting in, doorlopend hetzelfde karakter; bij elkaar gekomen ZZP-ers, en andere ondernemers, die gezamenlijk een propositie van een product en/of dienst hebben ontwikkeld, dit vervolgens zeer succesvol exploiteren en als gevolg hiervan in alle haast een VOF of BV oprichten zonder de nodige doordachte onderlinge afspraken, laat staan deze ...
Lees verder

Het Three Lines Model

Organisaties hebben te maken met een wereld welke steeds onzekerder, complexer, meer onderling verbonden en volatiel wordt. Doorgaans hebben ze te maken met meerdere stakeholders en hebben te maken met verschillende, veranderende en soms tegengestelde belangen. Stakeholders vertrouwen het toezicht op de organisatie toe aan een bestuursorgaan, dat op zijn beurt middelen en bevoegdheden aan het management delegeert om passende actie te ondernemen, met inbegrip van risicomanagement. Hierdoor hebbe...
Lees verder

VUCA

VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity, ofwel volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Deze term is afkomstig uit de militaire wereld en wordt gebruikt om de vier invalshoeken te beschrijven waarmee wij in het 'nieuwe normaal' te maken hebben.  
Lees verder

MLP

MLP staat voor 'Minimaal levensvatbaar product'.  Dit wordt ook wel een prototype genoemd. Dit betreft een eerste versie in de ontwikkelfase die gebruikt kan worden om op dit markt te brengen. Minimaal levensvatbaar betekent nadrukkelijk niet halfbakken, maar dat je op een smal en behapbaar doel en scope een MLP van een hoge standaard ontwerp en daar de executie mee in gaat. Je wilt dat de minimale benodigde klantervaring, doelen en daarvoor benodigde functionaliteiten gerealiseerd worden. In h...
Lees verder

Corporate antropologie volgens Braun & Kramer

Teneinde te begrijpen hoe organisaties bewegen, is het noodzakelijk naar de belangrijkste bouwstenen van deze constructen te kijken: de mens. En dan niet alleen naar de psychologische, individuele mens, maar vooral ook naar de mens als groepsdier. Organisaties bestaan immers uit groepen mensen. Of antropologisch gesteld: uit allerlei tribes, elk met eigen stamhoofd, eigen rituelen en spelregels. Willen we groepen begrijpen, beinvloeden, veranderen alsook sturen, dan zullen we moeten kijken hoe ...
Lees verder

Het nieuwe werken volgens Stibbe (E-book)

Advocatenkantoor Stibbe publiceerde op 19 juli jl. het e-book: ‘’Het nieuwe werken’’.In dit e-book worden diverse aandachtspunten behandeld die een rol spelen bij het (deels) thuiswerken.Er wordt onder andere stilgestaan bij de vraag of werknemers het recht op thuiswerken kunnen afdwingen. Tevens komen de privacyrechtelijke aspecten aan bod. De prognose is dat de thuiswerkmaatregelen op den duur zullen worden versoepeld. Daarmee is een (gedeeltelijke) terugkeer naar kantoor aanstaande. Dit roep...
Lees verder

Kenniscocreatie

Kenniscocreatie betreft een vorm van samenwerking tussen wetenschappers en (vooral maar niet uitsluitend) professionals uit de wereld van (publiek) bestuur en beleid, waarmee zij gezamenlijk nieuwe kennis ontwikkelen die voor de verschillende betrokken partijen van belang is.Dit houdt in dat de in kenniscocreatie ontwikkelde kennis aan de criteria voor wetenschappelijke kwaliteit voldoet en tegelijkertijd een praktische gebruikswaarde heeft voor de professionals in hun beleidspraktijk.Kenniscoc...
Lees verder

Verschillende betekenissen van flexibiliteit

Flexibiliteit kan worden gedefinieerd in relatie tot een entiteit (werknemer, organisatie of contract). Flexibiliteit  kan echter ook worden beschouwd als een kenmerk van een baan of van werkgelegenheid, zoals flexibiliteit in banen, flexibele werkgelegenheid of flexibele loopbanen. Aan de ene kant kan flexibiliteit dus worden beschreven in termen van flexibiliteit van de werknemer, inhoudende dat het individu flexibel is in het hebben van aanpasbare handelingsrepertoires en daarmee instrumente...
Lees verder

De Service Excellence Piramide

Thomassen en de Haan (2016) stellen dat organisaties die een emotionele relatie met klanten hebben, door middel van het realiseren van een uitzonderlijke beleving, substantieel beter presteren ten opzichte van concurrenten. De gegenereerde omzet door de klanten met een sterkere emotionele connectie groeit sneller vanwege het feit dat er meer wordt afgenomen, er sprake is van hogere loyaliteit alsook zij meer klanten aanbrengen ten gevolge van aanbevelingen. Die uitzonderlijke klantbeleving staa...
Lees verder

SiD-methode

Systeemdenken wordt door sommigen als één van de belangrijkste managementvaardigheden van de 21 e eeuw beschouwd. Een toename van ‘wicked’ uitdagingen alsook de transitie naar een circulaire economie duiden op de nut en noodzaak van systeemdenken.   Met een systeem wordt bedoeld het geheel die meer is dan de som der delen.Bij het bestuderen van alle onderdelen apart zonder samenhang begrijpen we niet hoe het systeem in elkaar zit. Wanneer verschillende delen niet met elkaar interacteren spreken...
Lees verder