Basisuitgangspunten van de systeemtheorie

De systeemtheorie is het beste te typeren als een logische denkwijze waarbij men ervan uitgaat dat een systeem of persoon altijd een context heeft. De systeemtheorie is een wijze van denken die in verschillende wetenschappen wordt toegepast die niet perse verbonden is aan de psychologie, psychiatrie, hulpverlening of opvoeding. Het is de manier van kijken naar objecten. Het draait in de systeemtheorie om het grote geheel, zonder de onderdelen uit het oog te verliezen. Het object dat onderzocht...
Lees verder

Driecomponentenmodel van organizational commitment

Er zijn veel verschillende definities van organizational commitment vast te stellen in de literatuur. Allen en Meyer (1990) omschrijven organizational commitment als ‘een psychologische staat die een medewerker aan de organisatie verbindt’. Traditioneel werd binnen de vele definities een onderscheid gemaakt tussen ‘behavioral commitment’ en ‘attitudinal commitment’. De eerste vorm kijkt hoe een medewerker op basis van zijn gedrag een mate van betrokkenheid ontwikkelt. De tweede vorm stelt dat d...
Lees verder

Bal’s model van waardigheid op het werk

Waardigheid is een concept dat min of meer afwezig is in de HRM-litera­tuur. Echter, het begrip kan invulling geven aan de ethische rol van HRM in organisaties. In veel HRM-onderzoek wordt de ethische rol genegeerd maar dit bete­kent niet dat deze afwezig is. Wanneer gesteld wordt dat de primaire func­tie van HRM het bevorderen van organisatieprestatie is, dan volgt dit uit een instrumentele, utilitaire ethiek. Dit heeft tot gevolg dat mens, dier, milieu, en elke hulpbron die de aarde in zich h...
Lees verder

Pascale Peters: waarom een nieuw paradigma voor Strategisch HRM maatschappelijk noodzakelijk is

In 2019 stond Nederland op de vierde plaats van The Global Competitiveness Index van het World Economic Forum. En binnen Europa was het internationaal concurrentievermogen van Nederland zelfs het grootst (World Economic Forum, 2019). In het onderstaande wordt het succes van ‘de BV Nederland’ nader onderzocht aan de hand van een aantal economische, maatschappelijke en ecologische paradoxale ontwikkelingen in het licht van de drie kernparadoxen van Duurzaam HRM waaruit blijkt dat een nieuw paradi...
Lees verder

Kritische perspectieven op HRM

De term ‘Human Resource Management’ is vanaf het ontstaan ervan een controversiële term geweest, en met name betreffende de betekenis van ‘Human’ in HRM. Er is regelmatig de vraag gesteld of HRM mensen werkelijk als ‘Human’ beschouwt, of toch voornamelijk als ‘Human Resource’ (zie bv. Delbridge & Keenoy, 2010). Deze vraag betreft de kern waar HRM om draait, en dus of mensen in organisaties door HRM worden gezien als ‘instrument’ (een resource) voor het bereiken van organisatieprestaties, o...
Lees verder

Counseling voor studenten in het hoger onderwijs

Steeds meer studenten raken (geestelijk) in de problemen; een toename van studiedruk, maatschappelijke pressie en in het licht van de Corona-crisis het voor vele wegvallen van de sociale omgeving.Angst, depressie, eenzaamheid, burn-outs en alles wat hier praktisch mee samenhangt zijn dagelijkse realiteit, aldus het GGZ. Katharsis Academy stelt vast dat zowel onderwijsinstellingen als GGZ-instellingen momenteel onvoldoende duurzame ondersteuning kunnen bieden aan studenten. Om die reden heeft Ka...
Lees verder

Houd regie op marketing en communicatie met een integrale aanpak

De complexiteit van marketing en communicatie is tegenwoordig vooral in de techniek. Er kan zoveel dat het onmogelijk is om geen gebruik te maken van specialisten om de mogelijkheden te benutten. En daar zit voor veel ondernemers nou net de valkuil.  Lost Founders stelt bij veel MKB’ers vast dat zij beperkte ruimte hebben om een marketing- en communicatie-professional in dienst te nemen, laat staan een volledig team. MKB’ers zetten partijen adhoc in voor een bepaald specialisme, zonder zelf de ...
Lees verder

AQ

Naast IQ en EQ wordt AQ (adaptability quotient) steeds belangrijker voor bedrijven bij het aanwerven van nieuw talent. In een sterk veranderde werkomgeving is het immers van belang dat snel geschakeld kan worden en dat een persoon blijvend kan functioneren in tijden van veranderingen en digitalisering.
Lees verder

Het basismodel van dienstenmarketing

Voor iedere analyse van dienstenmarketing kan gewerkt worden aan de hand van het basismodel. De feitelijke analyse geschied aan de hand van vijf facetten, namelijk (1), dienstverlener, (2) dienst, (3), consument, (4) dienstverleningsproces en (5) relatie.  Onderstaand zijn deze facetten beknopt weergegeven.  1.DienstverlenerHierbij staan de volgende aspecten centraal:- Hoe groot is de organisatie?- Prognose van de financiële situatie- Wat is de cultuur van de organisatie? 2.DienstenEen dienstv...
Lees verder