Artikelen

Biogas: de energiebron van de toekomst?

Hoewel de energietransitie al jarenlang zowel op de politieke als publieke agenda staat, hebben de stijgende energieprijzen hier topprioriteit aan gegeven. Waar het in het kort om gaat? Fossiele brandstoffen raken op en veroorzaken bovendien bij verbranding stoffen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Daarom zullen we op zoek moeten naar andere energiebronnen. Bronnen die hernieuwbaar en daardoor duurzamer zijn. Zou biogas in dat licht bekeken de energiebron van de toekomst kunnen zijn?Zo wordt biogas geproduceerd

Biogas is geen gas dat uit de aardbodem wordt gehaald. Het wordt geproduceerd door materiaal te laten vergisten of vergassen. Het gaat hierbij om organisch (rest)materiaal, zoals houtsnippers, mest, algen en zeewier, rioolslib, frituurvet en snijresten van landbouwgewassen als mais en suikerbieten. Deze biomassa wordt in een luchtdichte en verwarmde tank gestopt. Voor bacteriën die van nature in de materialen voorkomen ontstaan zo de perfecte omstandigheden om koolstof om te zetten in biogas.

Bewerking van biogas tot groen gas

Dit biogas is niet precies hetzelfde als fossiel aardgas. Naast methaan en kooldioxide bevat het namelijk ook zwavel en vocht. Het is nodig deze laatste twee stoffen uit het gas te halen om het te kunnen verbranden in een speciale biogasinstallatie. Daarnaast moet het worden bewerkt om te kunnen dienen als aardgasvervanger in het gasnet. Bijvoorbeeld door de toevoeging van een geurstof.

De veelzijdige toepassingen van biogas

Het duurzaam opgewekte biogas kan op allerlei manieren worden toegepast. Zo zijn er boerderijen die volledig op zelfgeproduceerd biogas en zelf opgewekte elektriciteit draaien, passen zwembaden het toe voor verwarming, wordt het gebruikt door de industrie en wekken warmtekrachtcentrales er groene elektriciteit mee op. Door biogas op te werken tot aardgas (groen gas) kunnen we het ook gebruiken als brandstof voor auto’s en als bijmenging voor het aardgasnetwerk.

Hoe belangrijk is biogas binnen de energietransitie?

De energietransitie in Nederland, waarbij we op zoek zijn naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen, is in volle gang. Er lopen allerlei onderzoeken naar alternatieve manieren voor opwekking, vervoer en opslag van energie. Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan de onvoorspelbaarheid van natuurlijke energiebronnen als de wind en zon en de fluctuerende vraag van de eindgebruikers. Een flexibele energie-infrastructuur zal in de toekomst niet alleen verschillende energievormen moeten verbinden, maar ook in opslag voor een later moment moeten voorzien.

Wat de ideale energiemix voor de toekomst is en welke rol biogas hierin gaat spelen? Daarnaar  wordt momenteel veel onderzoek gedaan. Diverse partijen, zoals overheden, kennispartijen in de energiesector en netbeheerders, houden zich bezig met de uitdagingen, oplossingen en mogelijkheden voor de toekomstige energievoorziening. Biogas zou hier een belangrijke rol in kunnen gaan spelen. Het heeft bovendien als grote voordeel dat er al allerlei praktische toepassingen als vervanging van fossiel aardgas zijn.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten