C Wiki

Checklistvragen Tien Stappen Plan (TSP)

Checklist stap 1. Externe oriëntatie

1. Tot welke branche behoort het bedrijf?
2. Wat zijn de belangrijkste brancheontwikkelingen?
3. Welke positie heeft het bedrijf in de branche?
4. Wat is de invloed van de brancheontwikkelingen op de vermoedelijke opdracht?
5. Wat zijn de recente bedrijfsontwikkelingen?

Stap 2. Intakegesprek

1. Wat is het probleem?
2. Wat is de urgentie om het probleem op te lossen?
3. Waardoor is het probleem ontstaan?
4. Wat is er intern al aan gedaan?
5. Wie zijn de meest betrokkenen?
6. Wie wordt opdrachtgever c.q. begeleider?
7. Hoe vindt de introductie plaats?
8. Wat zijn de vervolgafspraken?
9. Overige opmerkingen

Stap 3. Oriënterende interviews

1. Geef de verschillende probleem- en opdrachtbeschrijvingen weer
2. Aan welke oplossingsrichtingen wordt gedacht?
3. Welke voorwaarden voor de probleemoplossing zijn genoemd?
4. Welke gegevens zijn benodigd en niet beschikbaar?
5. Is elke respondent uitgenodigd voor de terugkoppeling?
6. Wat leverde het afrondende interview met de opdrachtgever op?
7. Op welke gegevens kan de projectplanning gebaseerd worden?
8. Welke documentatie is nu beschikbaar?

Stap 4. Analyse

1. Beschrijf de belangrijkste tegenstelling uit de oriënterende interviews
2. Wie zijn voor en wie zijn tegen het onderzoek?
3. Wie moeten bij de terugkoppeling zijn?
4. Wat moet de terugkoppeling opnemen?
5. Wie zouden in de platformgroep gevraagd moeten worden?
6. Wat zou de verdere aanpak van het onderzoek moeten zijn?
7. Wat is de definitieve opdrachtformulering?
8. Hoe moet de terugkoppelingspresentatie eruit zien?
9. Welke specifieke problemen met betrekking tot de opdrachtuitvoering moeten tijdensde terugkoppelsessie worden opgelost?
10. Overige opmerkingen

Stap 5. Terugkoppeling / contractering

1. Is er overeenstemming over
* de probleemstelling (inhoud weergeven)
* de opdrachtformulering (inhoud weergeven)
* de verdere aanpak (inhoud weergeven)?
2. Wat is er veranderd aan de opdracht sedert het eerste gesprek, en waarom?
3. Welke informatie is nodig voor verdere werkplanning?
4. Wie zitten er in de platformgroep?
5. Welke werkafspraken zijn er gemaakt?
6. Overige opmerkingen

Stap 6. Werkplanning en projectorganisatie

1. Beoogd resultaat van het project
2. Geef de werkplanning weer
3. Noem de projectgroepen, de leden en de taakopdrachten
4. Welk overleg en welke rapportageafspraken zijn er gemaakt?
5. Welke rol heb je gekozen bij de uitvoering van het diepteonderzoek?
6. Hoe is de organisatie van het diepteonderzoek vastgelegd?
7. Overige opmerkingen

Stap 7. Diepteonderzoek

1. Wat zijn de belangrijkste afwijkingen van de projectplanning?
2. Welke oplossingsideeën zijn inmiddels gerezen?
3. Wie zijn voor- en tegenstander van de verschillende oplossingen?
4. Welke oplossing is het meest haalbaar en waarom?
5. Wie zijn de krachtigste ‘sponsors’ van het project?
6. Overige opmerkingen

Stap 8. Oplossingsplan

1. Wat is de gerapporteerde voorkeursoplossing?
2. Wie zijn bereid de oplossing te ondersteunen?
3. Wat zijn de belangrijkste veranderpunten voor de organisatie?
4. Wie waren bij de oplossingspresentatie?
5. Wat leverde de discussie op?
6. Wie beslist wanneer over de voorstellen?
7. Hoe luidt het invoeringsplan?
8. Overige opmerkingen

Stap 9. Invoering

1. Beschrijf het implementatieplan in hoofdlijnen
2. Beschrijf de gekozen veranderingsorganisatie
3. Welke rol heb je zelf gekozen bij de implementatie-ondersteuning?
4. Welke mensen vormen een risicofactor bij de implementatie?
5. Noem de interventie-instrumenten die gekozen zijn om de implementatie te
ondersteunen
6. Beschrijf de ‘kleine stapjes’ welke het eerst gerealiseerd zijn of worden

Stap 10. Afronding

1. Wat heeft de eindrapportage opgeleverd?
2. Met wie zijn afrondende gesprekken gevoerd?
3. Wat leverde de opdrachtevaluatie op?
4. Met wie is de opdrachtevaluatie nabesproken?
5. Hoe is het afscheid geregeld?
6. Wat is je eigen evaluatie en welke verbeterpunten zie je?
7. Overige opmerkingen

Literatuur
P.M. Kempen en J.A. Keizer. (2011). Werkboek Advieskunde. Wolters-Noordhoff

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten