Extractief productiemiddel

Als grond een extractief productiemiddel is voor bedrijven, gaat het om de stoffen die zich in de bodem bevinden, zoals aardolie, steenkool, metalen en aardgas. Voor de kostencalculatie is in dit geval van belang dat de grond wel aan technische slijtage onderhevig is: de waarde vermindert naarmate de in de grond aanwezige hoeveelheid delfstoffen afneemt. Daarnaast kan zich in deze functie eveneens economische slijtage voordoen als gevolg van technische ontwikkeling of verandering van de vraag. Zo kan bijvoorbeeld een kopermijn minder waard worden, omdat de betreffende grondstof bij productietoepassingen steeds vaker wordt vervangen door kunststoffen.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *