Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden betekent dat de arbeidsvoorwaarden van twee bedrijven die bij bijvoorbeeld door een overname samen worden gevormd tot één pakket.

Op welke wijze kan harmonisatie van arbeidsvoorwaarden tot stand komen?
De werkgever kan dan de nieuwe arbeidsvoorwaarden zelf ontwikkelen en daarna ter goedkeuring voorleggen aan de ondernemingsraad, maar er kan ook voor gekozen worden om de vakbonden een voorstel te doen om nieuwe arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen. Indien de nieuwe arbeidsvoorwaarden beter of gelijkwaardig zijn aan de oude arbeidsvoorwaarden, dan hoeft er geen overgangsregeling getroffen te worden. Mocht dit niet het geval zijn en betekenen sommige nieuwe arbeidsvoorwaarden een achteruitgang, dan zal er wel een overgangsregeling getroffen moeten worden. De meest handigste manier om tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden te komen, is het overeenkomen van een afkoopregeling, dit houdt in dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden per (datum) gelden voor alle werknemers en alle oude rechten die de werknemers hadden, worden afgekocht met een eenmalig bedrag.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *