360º-feedback model

Het doel van 360°-feedback betreft leren en ontwikkelen. Indien goed toegepast is het 360° -feedback model een sterk hulpmiddel om mensen informatie te verstrekken over welk gedrag als sterk wordt ervaren en welk gedrag veranderd zou moeten worden. Het 360°-feedbackproces kent als doel percepties te verzamelen van hetgedrag van de medewerker en de gevolgen van dat gedrag voor managers, relaties, collega’s, leden van het projectteam, interne en externe klanten en leveranciers. Het is een meth...
Lees verder