Wanneer heeft de ondernemingsraad adviesrecht?

De werkgever moet een adviesaanvraag schriftelijk aan de ondernemingsraad voorleggen. Hij moet dit tijdig doen, zodat het advies van de ondernemingsraad echt van invloed kan zijn op het besluit. De werkgever moet de ondernemingsraad om advies vragen als hij: een belangrijk besluit wil nemen, zoals bij financiële en organisatorische zaken (bijvoorbeeld over een grote investering, een fusie met een andere onderneming of sluiting van (een deel van) de onderneming); een ingrijpende technologis...
Lees verder