Juridisch Kennisbank

Wanneer heeft de ondernemingsraad adviesrecht?

RijksoverheidDe werkgever moet een adviesaanvraag schriftelijk aan de ondernemingsraad voorleggen. Hij moet dit tijdig doen, zodat het advies van de ondernemingsraad echt van invloed kan zijn op het besluit. De werkgever moet de ondernemingsraad om advies vragen als hij:

  • een belangrijk besluit wil nemen, zoals bij financiële en organisatorische zaken (bijvoorbeeld over een grote investering, een fusie met een andere onderneming of sluiting van (een deel van) de onderneming);
  • een ingrijpende technologische voorziening wil invoeren of wijzigen;
  • belangrijke milieumaatregelen wil treffen;
  • een belangrijk krediet wil geven aan een andere onderneming of zich garant stelt voor een grote schuld van een andere onderneming;
  • bestuurders wil benoemen of ontslaan.

Verschil van mening tussen OR en werkgever
De ondernemingsraad kan het oneens zijn met de plannen van de werkgever. De ondernemingsraad krijgt dan een maand de tijd om de zaak voor te leggen aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Die beoordeelt of het besluit redelijk is. De Ondernemingskamer kan de werkgever verplichten het besluit in te trekken of de gevolgen ervan ongedaan te maken.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (2007)

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten