Bankruptcy-policy theorie van Elizabeth Warren

De Bankruptcy-policy theory van Elizabeth Warren ontstond in 1987, effectief gezien als reactie op de creditors’ bargain theory van Jackson en Baid. Warren stelt in dit verband dat als het theoretische denken over het insolventierecht wordt gereduceerd tot een debat over allocatieve efficiëntie, het voorbijgaat aan cruciale elementen van het insolventierecht die minder nette wijze in economische modellen kunnen worden vastgelegd.Warren is van mening dat het insolventierecht niet enkel een incas...
Lees verder