Model voor normovertredend gedrag van Mensink

Mensink (1985) heeft een relatief eenvoudig model ontwikkeld welke normovertredend gedrag in arbeidsorganisaties beschrijft. Dit model bestaat uit een tweetal assen: de ernst van de normovertreding, en de verwevenheid )(van de normovertreding) met de organisatiecultuur. Voorgenoemde leidt tot de navolgende typeringen van een vijftal basisvormen van normovertredend gedrag: Toelichting1.1: Rommelen:  dit gaat over kleine zonden, relatief beperkt voorkomend, zoveel mogelijk geheimhouden. Te denken...
Lees verder