Normatieve besluitvormingstheorie van Vroom en Yetton

De normatieve besluitvormingstheorie is ontwikkeld door Victor Vroom in samenwerking met Phillip Yetton in 1973.Vroom en Yetton stellen dat alle managers beslissingnemers zijn en dat de effectiviteit van leiders hoofdzakelijk bepaald wordt door het nemen van de juiste beslissingen.Vroom en Yetton onderzochten hiertoe hoe leiders het beste beslissingen nemen, namelijk (A) autocratisch, (C) consultief of (G) groepsgebaseerd.Vroom en Yetton definiëren vijf verschillende beslissingsprocedures: -...
Lees verder