Bezettingsgraad

Bezettingsgraad = gebruikte capaciteit per tijdseenheid / beschikbare capaciteit per tijdseenheid x 100% De bezettingsgraad impliceert in welke mate de totale beschikbare capaciteit ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Het kan hier gaan om de capaciteit van machines, gebouwen en mensen et cetera.
Lees verder