Bezettingsgraad

Bezettingsgraad = gebruikte capaciteit per tijdseenheid / beschikbare capaciteit per tijdseenheid x 100%

De bezettingsgraad impliceert in welke mate de totale beschikbare capaciteit ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Het kan hier gaan om de capaciteit van machines, gebouwen en mensen et cetera.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *