Competenties op alfabet

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanspreken op gedrag - Spreekt de ander aan op de afspraken die gemaakt zijn over gewenst gedrag in diens taak, rol of functie. Accuratesse - Langdurig en effectief kunnen omgaan met detailinformatie. Ambitie - Ernaar streven hoger op te komen in de organisatie; gedrag vertonen dat erop gericht is carriére te maken en succes te boeken. Anticiperen - Weet...
Lees verder