Het debtor in possession (‘DIP’)-model

Het pre-insolventieakkoord bevindt zich op het grensvlak van het algemene vermogensrecht en het faillissementsrecht. Tijdens de voorbereiding van het door het vermogensrecht beheerste onderhands akkoord behoudt de schuldenaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen. Dat ligt echter anders wanneer een akkoord binnen een formele insolventieprocedure wordt voorbereid.In surseance is de schuldenaar slechts tezamen met de bewindvoerder bevoegd daden van beheer of beschikking te verrichten. N...
Lees verder