Functies bestuursprocesrecht

Het bestuursprocesrecht kent twee functies: 1: Handhaving van het objectieve recht; 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. Handhaving objectief recht (contentieux objectif)1. Doelstelling is handhaving van het objectieve recht. 2. De bestuursrechter oefent toezicht uit op de rechtmatige uitoefening van de bestuursbevoegdheid. 3. Centraal staat de toetsing van een bestuursbesluit aan het recht. 4. Een onrechtmatig besluit wordt door de bestuursrechter vernietigd. Rechtsbescherming (contentieux ...
Lees verder