HR-rollen volgens Ulrich

In het model HR-rollen volgens Ulrich worden vier HR-rollen die binnen een organisatie voorkomen onderscheiden. Het doel van het model is inzichtelijk maken welke HR-rollen er zijn en welke prestaties en activiteiten bij deze rollen horen. Het model onderscheidt een tweetal dimensies, namelijk focus (korte en lange termijn) en activiteiten (proces en mens georiënteerd). Hierdoor ontstaan een viertal kwadranten, namelijk strategic partner, change agent, administratieve expert en employee champion...
Lees verder