HRM Modellen

HR-rollen volgens Ulrich

In het model HR-rollen volgens Ulrich worden vier HR-rollen die binnen een organisatie voorkomen onderscheiden. Het doel van het model is inzichtelijk maken welke HR-rollen er zijn en welke prestaties en activiteiten bij deze rollen horen. Het model onderscheidt een tweetal dimensies, namelijk focus (korte en lange termijn) en activiteiten (proces en mens georiënteerd). Hierdoor ontstaan een viertal kwadranten, namelijk strategic partner, change agent, administratieve expert en employee champion. Onderstaand wordt het model visueel weergegeven.

HR-rollen Ulrich

De vier kwadranten laten de belangrijkste taken van HRM zien, namelijk verandermanagement, strategisch management, toepassen van HRM-instrumenten wat betreft in-, door- en uitstroom (werving, selectie, loopbaanontwikkeling en beoordelen et cetera), beloning en opleiding en het vierde kwadrant het vormgeven van ondersteuning en administratieve processen rondom HRM. Bij elke HR-rol horen verschillende activiteiten en prestaties. In de onderstaande tabel wordt per HR-rol weergegeven wat de belangrijkste activiteiten en prestaties zijn.

Rol Prestaties Activiteiten
Strategisch HRM (Strategic partner) Uitgevoerde strategie Koppelen van HRM-beleid aan organisatiestrategie
Managen van veranderingen (change agent) Verbeteren/vernieuwen van de organisatie Transformatie en veranderingen sturen/waarborgen
Managen van medewerkers bijdragen (Employee champion) Verhogen betrokkenheid, motivatie, employability en kennis/vaardigheden Toepassen HRM-instrumenten.
Managen van HRM-infrastructuur (administratieve expert) Goede systemen voor HRM ontwikkelen. Organisatieprocessen herontwerpen

Onderstaand wordt per HRM-rol een korte toelichting gegeven.

 1. Strategic Partner
  Deze rol is gericht op het koppelen van het HR-beleid op de organisatiestrategie en het integreren van onderlinge HR-activiteiten.
 2. Change agent
  HR-rol gericht op het veranderen van de organisatie en de daarbij passende HRM-capaciteiten en competenties.
 3. Employee Champion
  HR-rol gericht op het verhogen van betrokkenheid, competenties en employability bij medewerkers.
 4. Administratieve expert
  HRM-rol gericht op het ontwikkelen en onderhouden van de HRM-infrastructuur.

LITERATUUR
Ulrich, D. (1997) Human Resource Champions. Harvard Business Press

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten