Huur – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 4. Huur   Afdeling 1. Algemene bepalingen   Artikel 201 1.Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. 2.Huur kan ook op vermogensrechten betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van deze afdeling en de afdelingen 2–4 van toepassing,...
Lees verder