Verandermanagement & Leadership (Post HBO)

Om vastgestelde organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn dat de koers van de organisatie gewijzigd dient te worden.  Dit impliceert doorgaans dan ook een organisatieverandering. Om een veranderproces succesvol te realiseren, is het noodzakelijk dat er afdoende kennis, inzicht en kunde aanwezig is. Zonder voorgenoemde kan een ingezette verandering voltrekt verkeerd uitpakken met vergaande consequenties. U heeft immers te maken met bestaande stru...
Lees verder

Product & Portfoliomanagement (Post HBO)

Productmanagement is een zeer dynamische discipline. Mede gelet op die dynamiek hebt als productmanager een belangrijke rol binnen de organisatie. U bent de spil tussen enerzijds onderzoek, productontwikkeling en anderzijds marketing, verkoop en financiën. Om deze rol gedegen te kunnen uitvoeren heeft u de nodige kennis en vaardigheden nodig. De Post HBO opleiding Product & Portfoliomanagement reikt u alle concepten, inzichten, tools en vaardigheden aan die u als productmanager nodig heeft ...
Lees verder

Business Control & Management Accounting (Post HBO)

De rol van de business controller verandert in hoog tempo: er wordt niet alleen beroep gedaan op de business controller voor de inhoudelijke financiële expertise, maar tevens op kennis en kunde van non-financiële zaken. Daarnaast wordt het almaar belangrijker om gedegen kennis te hebben van enerzijds financiële kengetallen/ verslaglegging en anderzijds het vermogen om hier zinvolle conclusies uit te trekken. Uiteraard dient u dit vervolgens overtuigend te kunnen visualiseren en presenteren. Wil...
Lees verder

HR Analytics & Data Management (Post HBO)

Strategisch Human Resource-beleid dient in sterke mate gebaseerd te zijn op 'facts’. HR-doelstellingen samenhangende HR-resultaten dient u te kunnen onderbouwen met kwantitatieve data. Om dit op juiste wijze te kunnen verrichten, dient u gedegen kennis en kunde te hebben van HR intelligence, ken-en stuurgetallen, HR Analytics, metrics en allerhande financiële ratio's. Om de HR-strategie adequaat te kunnen managen en waar nodig te kunnen (bij)sturen, dient u onder andere een goede oorzaak-gevolg...
Lees verder

Business Development & Innovation (Post HBO)

De aandachtsspanne van de consument is overwegend als schaars aan te merken. De consument van vandaag de dag te overtuigen van uw product of dienst,  samenhangende toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen is daarom enorm van belang. Om producten te kunnen produceren cq. af te zetten die dit in zich dragen, is creativiteit, innovatiekracht en time-to-market van essentieel belang. Met behulp van actuele kennis en inzichten op het gebied van business development en innovatie in deze Post HBO ...
Lees verder

Strategisch Merkmanagement (Post HBO)

Om interne en externe misvattingen en discrepanties te voorkomen, is het noodzakelijk dat een bedrijf en/of organisatie opereert vanuit een eenduidig merk met bijbehorend narratief. Een heldere merkstrategie fungeert vervolgens als leidraad voor de interne als externe activiteiten. Hierdoor creëert u betekenis voor uw klanten c.q. opdrachtgevers én kunt u, mits juist toegepast, substantiële, toegevoegde waarde creëren. Uw merk komt op krachtige wijze tot leven, motiveert uw opdrachtgevers en me...
Lees verder