Conjuncte-analyse

Een conjuncte-analyse (ook wel conjoint analysis genoemd) betreft een methode welke het belang van producteigenschappen vaststelt.  Er wordt in dit verband niet aan consumenten gevraagd wat zij belangrijk vinden, maar wordt gekeken naar welke keuzes consumenten effectief maken. Met deze techniek kan vervolgens worden beoordeeld hoe zowel complete producten als bepaalde elementen van producten door consumenten worden beoordeeld.  Op grond van resultaten kan een marketingmanager logischerwijs in staat worden gesteld om keuzes te maken als het gaat om prijs, marketing enz.
Hoe gaat het in z’n werk?
In een conjuncte-analyse dienen respondenten een aantal producten en/of diensten beoordelen welke gedefinieerd zijn op grond van een aantal kenmerken (attributen), elk met een aantal niveaus (ook wel ‘profielen’ genoemd).  Respondenten kunnen vervolgens  de profielen beoordelen door scores aan profielen toe te kennen, of één profiel uit een set van profielen te kiezen.

Geef een reactie