Imprévision

Een bijzondere rechtsgang voor de wijzigingen van een overeenkomst is neergelegd in art. 6:258 BW. De rechter kan op verlangen van een der partijen van de arbeidsovereenkomst de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel ontbinden. Dit kan de rechter op grond van omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *