Communicatie Kennisbank Management

Interculturele sensitiviteit als groeiproces

Een persoon wordt als intercultureel sensitief aangemerkt wanneer de persoon niet alleen in staat is om vanuit eigen referentiekader een cultuur te bekijken, maar ook door die van een ander. Niet alleen vindt verplaatsing in gedachte plaats, maar ook in gedrag. Voorts is de persoon bewust van eigen grenzen, en in staat om zonder identiteit te verliezen, soepel en met respect te bewegen tussen verschillende culturele referentiekaders.
Verschillende fases naar groei van interculturele sensitiviteit kunnen worden onderscheiden, namelijk:

1. Ontkenning
In de ontkenningsfase is er sprake van beperkt bewustzijn ten aanzien van culturele verschillen. Er is geen sprake van een begrippenkader om cultuurverschillen te benoemen, dan wel waar te nemen.

2.Weerstand
Wanneer een persoon zich in deze fase verkeert, dan is sprake van bewustzijn ten aanzien van culturele verschillen, echter worden andere culturen als minderwaardig en bedreigend beschouwd.
Er kan overigens ook sprake zijn van omgekeerde weerstand, inhoudende dat de eigen cultuur als minderwaardig wordt beschouwd.

3.Minimalisering
In deze fase is de persoon bewust van culturele verschillen, echter voornamelijk van oppervlakkige verschillen. Eigen normen en waarden worden als universeel beschouwd in plaats van culturele programmering. Voorts worden andere culturen door eigen bril geïnterpreteerd.

4.Aanvaarding
In deze fase erkent en waardeert de persoon de culturele verschillen in gedrag en waarden. Hierbij worden de culturele verschillen als een bron van nieuwe ideeën en oplossingen beschouwd.

5.Aanpassing
In deze fase is de persoon in staat een andere cultuur vanuit het referentiekader van die cultuur te evalueren en het eigen gedrag hierop aan te passen. De persoon is in staat zich mentaal te verplaatsen in het waarden- en normensysteem van de andere cultuur.

6.Wederzijdse integratie
In deze fase is de persoon in staat bi-culturele referentiekaders op meerdere referentiekaders te gebruiken teneinde cultuur te evalueren. De persoon is cultuur flexibel en kent een eigen interculturele identiteit en is bewust van eigen grenzen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten