F Wiki

Profit Wheel

Hierbij wordt concreet gekeken naar de waardecreatie welke wordt gemeten aan de hand van de winst. Hierbij worden de verwachte inkomsten en uitgaven bepaald. Hierna wordt in het Cash Wheel en in het ROE Wheel beoordeeld of er genoeg middelen zijn of kunnen worden aangetrokken om de strategie met de verwachte inkomsten en uitgaven te kunnen volbrengen. Om de inkomsten en uitgaven te kunnen becijferen aan de hand van verwachtingen worden de navolgende 5 stappen doorlopen:

1. Schatten van de verkopen; hierbij moet rekening worden gehouden met diverse externe (zoals conjunctuur, wetgeving, concurrenten en marktvraag) en interne factoren (zoals aanbod i.c.m. prijzen, marketing, productontwikkelingen en productiecapaciteit). Dit betreft het kopje verkopen in het profit plan.

2. Schatten van de kosten; hierbij wordt onderscheid aangebracht in de variabele kosten en de niet-variabele kosten. De variabele kosten kunnen dalen door bijvoorbeeld schaalvoordelen, efficiencyslagen, onderhandelingen met leveranciers en productverbeteringen. De niet-variabele kosten behoeven niet altijd vaste kosten te betreffen en bestaan uit: engineered costs (betreffen vaste kosten, welke veelal in het verleden zijn vastgesteld als afschrijvingen en salarissen e.d.), discretionary costs (nog niet vastgestelde kosten zoals opleidings- en onderzoekskosten) en activity-based indirect costs (algemene kosten die worden beïnvloed door de cost drivers, zoals bijvoorbeeld facturatie- en administratiekosten met de cost driver aantal verkopen). Dit betreft het kopje operating expenses in het profit plan.

3. Berekenen van de verwachte winst; hierbij berekenen de managers de resultaten zonder belastingen (en eventueel ook zonder rente). Dit betreft het kopje profits in het profit plan.

4. Bepalen van de investeringen; hierbij wordt in het asset investment plan onderscheid gemaakt tussen operating assets en long-term assets. De verwachte investeringen in long-term assets worden opgenomen in het capital investment plan. Dit betreft het kopje investeringen in bezittingen in het profit plan.

5. Afronden van het Profit Wheel en testen van de uitgangspunten; hierbij gaan de managers de onderdelen van profit plan weer door op wijzigingen. Verder berekenen ze bij sensitivity analyses de impact van verschillende scenario’s op de winst. Deze feedback loopt door het hele profit plan (door alle cirkels) en is derhalve niet duidelijk zichtbaar in de figuur.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten