Katharsis Academy
Artikelen

Speelt wet- en regelgeving een rol bij optimale implementatie van het IIRC framework?

Wet- en regelgeving speelt momenteel nog geen rol bij de motivatie tot implementatie van het IR-framework aangezien dit framework bedrijven niet verplicht tot het publiceren van informatie waaruit zou kunnen blijken dat het bedrijf schade aan milieu en gezondheid toebrengt.

Het is echter wel zo dat vanwege onzeker politiek beleid ten aanzien van het belastingstelsel en wet- en regelgeving dit in de toekomst van invloed kan zijn op de motivatie voor implementatie van het IR-framework. Deze invloed zou er bijvoorbeeld kunnen komen als de belastingen op arbeid verlaagd worden en op grondstoffen verhoogd. Dit is van invloed op de bedrijfsvoering, wat vervolgens weer invloed kan hebben op de motivatie voor implementatie van het IR-framework. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de belasting op CO2 uitstoot. Deze belasting (op vervuiling) is van invloed op de bedrijfsvoering waardoor de rapportage hierover door wet- en regelgeving transparanter moet worden.

Daarnaast is er groeiende aandacht voor ‘true cost’ van bedrijfsactiviteiten.
Als milieu- en gezondheidsschade verhaald kunnen worden op het bedrijf dat deze schade toebrengt, heeft dit grote gevolgen voor de waarde van dit bedrijf. Als er jurisprudentie wordt ontwikkeld rondom ‘ecocide’ is dat iets om rekening mee te houden in de bedrijfsvoering. Het IR-framework kan, indien er volledig transparant gerapporteerd wordt, inzichtelijk maken welk risico de bedrijfsvoering op dit gebied met zich mee kan brengen. Wanneer iets inzichtelijk gemaakt wordt, kan men er op anticiperen. Mochten de rechters tot het oordeel komen dat in hun ogen sprake is van structurele aantasting van de leefomgeving van mens en dier in grote gebieden en daarmee van ecocide, dan kan het oordeel een belangrijk advies opleveren aan de Verenigde Naties en het Internationaal Strafhof om deze misdaad op te nemen in het internationaal recht. Die stap zou bedrijven noodzaken veel beter te kijken naar het effect van hun handelen op mens en milieu.

Dit is een bijdrage van Cristel Busser.
Cristel Busser is als beleidsmedewerker Onderwijs & Innovatie verbonden aan de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen en houdt zich bezig met tal van maatschappelijke vraagstukken. 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning voor een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

1 reactie

Klik hier om een reactie achter te laten