Argumentatiemodel

In het (morele) argumentatiemodel, dat geassocieerd wordt met de postcon­ventio­nele stadia, wordt gekenschetst door ‘rational delibera­tion’, vindt een rationele argumenten­uit­wisseling plaats over vragen als: welke waarden zijn nastrevenswaard en welke normen verdienen geldingskracht? In het argumentatiemodel komt ‘het morele gezichts­punt’ het best aan zijn trekken doordat geen beroep wordt gedaan […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' ...
Lees verder