Vijfkrachtenmodel Porter

Voor een gedegen concurrentieanalyse van leveranciers wordt doorgaans het vijfkrachtenmodel van Porter gebruikt. Dit model geeft de relatie weer van vijf kritische krachtenvelden die in een branche spelen, namelijk de onderhandelingsmacht van leveranciers, de onderhandelingsmacht van afnemers, de mate van rivaliteit van de concurrenten onderling, de dreiging van nieuwe toetreders […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor ...
Lees verder