Business Development & Innovation (Post HBO)

De aandachtsspanne van de consument is overwegend als schaars aan te merken. De consument van vandaag de dag te overtuigen van uw product of dienst,  samenhangende toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen is daarom enorm van belang. Om producten te kunnen produceren cq. af te zetten die dit in zich dragen, is creativiteit, innovatiekracht en time-to-market van essentieel belang. Met behulp van actuele kennis en inzichten op het gebied van business development en innovatie in deze Post HBO ...
Lees verder