Competentiemanagement

Om werkzaamheden correct uit te voeren is het noodzakelijk dat ondernemingen investeren in haar medewerkers om kennis, ervaring en vaardigheden te optimaliseren. Het totaal aan kennis, ervaring en vaardigheden van medewerkers worden ook wel competenties genoemd. Toepassing Het competentiemodel beschrijft de competenties die medewerkers moeten bezitten om de bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren. Organisaties zetten competentieprofielen op die benodigd zijn voor een bepaalde func...
Lees verder