Positioneren

Positioneren is hot. Dit geldt niet alleen voor fabrikanten van consumentengoederen, maar ook voor bedrijven, instellingen, overheden en zelfs personen. Tot op heden verschenen er een paar Engelstalige boeken over positioneren, maar er was nog geen Nederlandstalig boek. Aan 'Positioneren - Stappenplan voor een scherpe positionering' liggen twee principiële keuzen ten grondslag: ten eerste is dit boek geschreven vanuit het perspectief van de manager, het is daarom uitgewerkt als een praktisch ...
Lees verder

Vijfkrachtenmodel Porter

Voor een gedegen concurrentieanalyse van leveranciers wordt doorgaans het vijfkrachtenmodel van Porter gebruikt. Dit model geeft de relatie weer van vijf kritische krachtenvelden die in een branche spelen, namelijk de onderhandelingsmacht van leveranciers, de onderhandelingsmacht van afnemers, de mate van rivaliteit van de concurrenten onderling, de dreiging van nieuwe toetreders op de markt en de dreiging van substitutie. Voorgenoemde krachtenvelden worden onderstaand weergegeven. Onderhande...
Lees verder