Critical Path Method (CPM)

De meest verbreide netwerkplanningsmethoden zijn PERT (Project Evaluation and Review Technique) en CPM (Critical Path Method). In CPM worden activiteiten ingepland door gebruik te maken van pijlen en knooppunten. De pijlen zijn de activiteiten en de knooppunten vormen het einde van een of meerdere activiteiten en/of markeren het begin van een of meerdere activiteiten. CPM verschaft cijfermatig en visueel inzicht in o.a. de onderlinge relaties van activiteiten, overlap van activiteiten, de mogel...
Lees verder