Management Modellen Procesmanagement

Critical Path Method (CPM)

De meest verbreide netwerkplanningsmethoden zijn PERT (Project Evaluation and Review Technique) en CPM (Critical Path Method). In CPM worden activiteiten ingepland door gebruik te maken van pijlen en knooppunten. De pijlen zijn de activiteiten en de knooppunten vormen het einde van een of meerdere activiteiten en/of markeren het begin van een of meerdere activiteiten.
CPM verschaft cijfermatig en visueel inzicht in o.a. de onderlinge relaties van activiteiten, overlap van activiteiten, de mogelijke consequenties voor de projectduur indien activiteiten langer duren dan gepland en de maximale projectduur.

cpm-netwerk

Dit model is te gebruiken voor:
Planning met behulp van netwerken wordt voornamelijk toegepast bij de coördinatie van de uitvoering van projecten, waarmee grote bedragen gemoeid kunnen zijn, zoals de bouw en het onderhoud van fabrieken en research en (multidisciplinaire) ontwikkeling van ingewikkelde systemen.
Primair doel zal meestal zijn een zo tijdig mogelijk gereedkomen van het project te verwezenlijken in verband met de grote financiële belangen, die op het spel kunnen staan. Daarnaast is een zo goed mogelijk voorkomen van leegloop van productiemiddelen tijdens het project een vereiste. Bij een eenvoudige planning is het verstandig een (vorm van) Gantt diagram te gebruiken.
P.S. CPM netwerken kunnen ook in een Gantt diagram afgebeeld worden.

Kanttekening:
Verwerking met behulp van de computer vereist specifieke software, anders is het tijdrovend.
MS project is een uitstekend alternatief.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten