ESH-model

Het ESH-model is een onderdeel van het DOR-model (doelen stellen, organiseren en realiseren). ESH (evenwicht, samenhang, heterogeen) richt zich specifiek op het organiseren van organisaties. De zes organisatievariabelen (factoren) vormen samen een uitgebalanceerd geheel. Het model is gebaseerd op het 7-S Model. Onderstaand zijn de zes variabelen beknopt weergegeven: Strategie: is de manier waarop, en het geheel van middelen waarmee, vooraf vastgestelde doelen worden nagestreefd. Managem...
Lees verder