E Modellen Wiki

ESH-model

Het ESH-model is een onderdeel van het DOR-model (doelen stellen, organiseren en realiseren). ESH (evenwicht, samenhang, heterogeen) richt zich specifiek op het organiseren van organisaties. De zes organisatievariabelen (factoren) vormen samen een uitgebalanceerd geheel. Het model is gebaseerd op het 7-S Model. Onderstaand zijn de zes variabelen beknopt weergegeven:
  1. Strategie: is de manier waarop, en het geheel van middelen waarmee, vooraf vastgestelde doelen worden nagestreefd;
  2. Managementstijl: is het geheel van kenmerkende en vaardigheden van medewerkers;
  3. Personeel: is het geheel van karakteris%eken en vaardigheden van medewerkers;
  4. Structuur: is de verdeling en compensa%e van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  5. Cultuur: is het geheel van gemeenschappelijke normen en waarden van een groep mensen en hun gedrag als uiting daarvan;
  6. Systemen: zijn de regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren gestuurd wordt.

esh-model

Omdat het ESH-model een framework ten behoeve van het analyseren en verbeteren van de interne organisatie betreft, is het raadzaam dat constant met alle factoren rekening gehouden wordt worden. Evenwicht en balans dienen blijvend centraal gesteld te worden.
Deel dit artikel
Tags

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten