Indemniteitsbeginsel

Bij schadeverzekeringen hanteert de wetgever het uitgangspunt dat de verzekerde door de uitkering op grond van een verzekering niet in een duidelijk voordeligere positie mag komen te verkeren. Het beginsel dat verzekering niet tot financieel voordeel mag leiden wordt het indemniteitsbeginsel genoemd en is vastgelegd in art. 7:960 BW. Het idee achter het indemniteitsbeginsel is dat verzekerden er geen belang bij krijgen dat het risico (de diefstal, brand en dergelijke) dat zij hebben verzekerd i...
Lees verder

Overeenkomst sui generis

Met de ontwikkeling van nieuwe instrumenten in het economisch verkeer en de opkomst van nieuwe technologie worden soms overeenkomsten gebruikt die geen expliciete regeling in het BW kennen. Voor deze overeenkomsten geldt dan het algemene overeenkomstenrecht van het BW. (Sui generis = met een eigen aard, niet onder een algemene omschrijving te brengen)
Lees verder

Precontractuele verbintenissen

Soms bevat de wettelijke regeling van een bijzondere overeenkomst bepalingen over verplichtingen die al kunnen ontstaan voordat er sprake is van een overeenkomst. Bijvoorbeeld een aannemer van werk is verplicht om, voordat van een overeenkomst sprake is, zijn opdrachtgever (de klant) te waarschuwen wanneer deze bijvoorbeeld een onverstandige bouwtechnische ingreep wil laten verrichten (art. 7:754 BW: waarschuwingsregeling)
Lees verder

Praktisch verbintenissenrecht

'Praktisch verbintenissenrecht' vormt een eerste kennismaking met het verbintenissenrecht en juridische voorkennis is niet vereist. De studiestof wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en casussen. U kunt zelf uw verworven kennis testen door het maken van tussenvragen en studie-eindvragen (toepassingsvragen), die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. Op deze wijze kunt u controleren of u de theorie in praktijk kunt brengen. Het ...
Lees verder