Precontractuele verbintenissen

Soms bevat de wettelijke regeling van een bijzondere overeenkomst bepalingen over verplichtingen die al kunnen ontstaan voordat er sprake is van een overeenkomst. Bijvoorbeeld een aannemer van werk is verplicht om, voordat van een overeenkomst sprake is, zijn opdrachtgever (de klant) te waarschuwen wanneer deze bijvoorbeeld een onverstandige bouwtechnische ingreep wil laten verrichten (art. 7:754 BW: waarschuwingsregeling)

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *