Artikelen

Wat zijn precies de regels bij ziekte voor werkgevers en werknemers?

Iedereen kan wel eens ziek worden. Soms is het een griepje van een paar dagen, maar soms zijn er langdurig klachten. Het is belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers op de hoogte zijn van de regels omtrent ziekteverzuim. In Nederland zijn er verschillende wetten en regelingen die hierop van toepassing zijn, zodat iedereen weet wat zijn of haar rechten zijn. Met deze rechten weet je precies waar je aan toe bent, of je nou de werknemer of werkgever bent.

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter is in 2002 ingevoerd met als doel om het verzuim en de instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) te verminderen. Door snel en vooral effectief in te grijpen wordt het verzuim korter gemaakt.

Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor de re-integratie bij ziekteverzuim bij zowel de werkgever als de werknemer. De Wet verbetering poortwachter zorgt er eigenlijk voor dat de werkgever en de werknemer zich samen inspannen met behulp van de bedrijfsarts of arbodienst om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Wanneer een werknemer ziek wordt, is de werkgever verplicht om samen met de werknemer een plan van aanpak op te stellen. Hierin worden afspraken gemaakt over de te nemen stappen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het plan van aanpak moet uiterlijk in de achtste week van het verzuim worden opgesteld. De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat de werkgever zich moet inspannen om de werknemer te begeleiden bij zijn of haar re-integratie. Daarnaast moet de werkgever ook een actieve rol spelen bij het zoeken naar passend werk voor de werknemer.

Regels over loondoorbetaling bij ziekte

Bij ziekte is de werkgever nog steeds verplicht om het loon van een zieke werknemer gedurende een bepaalde periode door te betalen. Deze periode is in de meeste gevallen twee jaar. In het eerste jaar moet de werkgever minimaal 70% van het loon doorbetalen, met een wettelijk minimumloon als ondergrens. In het tweede jaar is dit minimaal 70% van het loon. Een belangrijke voorwaarde voor het recht op loondoorbetaling is dat de werknemer zich houdt aan zijn of haar re-integratieverplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter. Als de werknemer hier niet aan voldoet, kan dit leiden tot een vermindering of stopzetting van het loon.

De rol van de bedrijfsarts

Bij ziekteverzuim speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol. Deze arts beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is en adviseert over de mogelijkheden voor re-integratie. De bedrijfsarts heeft een onafhankelijke positie en ondersteunt zowel de werknemer als de werkgever bij het proces van re-integratie.

De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op, waarin de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer worden beschreven. Op basis hiervan wordt het plan van aanpak opgesteld en worden afspraken gemaakt over de te nemen stappen. De bedrijfsarts blijft gedurende het ziekteverzuimproces betrokken en beoordeelt regelmatig de voortgang.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten