Windmill-doctrine

Een bestuursorgaan voordat het gebruik gaat maken van het privaatrecht (beleidsmatig) moet eerst nagegaan of de wet uitsluitsel biedt omtrent het mogen volgen van de privaatrechtelijke weg. Als dat niet het geval is dienen de volgende vragen beantwoord te worden om te achterhalen of de privaatrechtelijke weg open staat:

  • Is handhaving langs publiekrechtelijke weg mogelijk.
    Nee à privaatrechtelijk toegestaan.
    Ja:

    • Biedt de publiekrechtelijke weg meer waarborgen aan de burger?
    • Leidt de publiekrechtelijke handhaving tot een vergelijkbaar resultaat als de privaatrechtelijke handhaving?

3x JA betekent doorkruising van het publiekrecht. De privaatrechtelijke weg is gesloten of had niet gekozen mogen worden.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *