Communicatie Kennisbank

7 beïnvloedingsstijlen volgens Robert Cialdini

Robert Cialdini is een sociaal psycholoog en onderzoeker op het gebied van beïnvloeding en overtuiging. Hij is vooral bekend geworden door zijn boek “Influence: The Psychology of Persuasion” (1984), waarin hij zijn onderzoek naar de zes universele principes van overtuiging en beïnvloeding beschrijft. Later voegde hij nog een zevende principe toe. Dit boek is een bestseller geworden en wordt beschouwd als een klassieker op het gebied van psychologie en marketing.

De 7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini kunnen waardevol zijn omdat ze inzicht bieden in de manier waarop mensen beslissingen nemen en hoe je deze beslissingen kunt beïnvloeden. Door deze principes te begrijpen, kun je effectiever communiceren, overtuigen en invloed uitoefenen op anderen. Onderstaand een beknopte toelichting van elke beïnvloedingsstijl:

 1. Wederkerigheid: dit principe gaat over het idee dat mensen geneigd zijn om iets terug te doen voor iemand als diegene iets voor hen heeft gedaan. Het is een soort ongeschreven regel van geven en nemen.

 2. Commitment en consistentie: mensen hebben de neiging om consistent te blijven met hun eerdere acties en beslissingen. Door iemand te laten committeren aan een klein verzoek of idee, is de kans groter dat hij of zij later grotere verzoeken of ideeën zal accepteren.

 3. Sociale bewijskracht: mensen hebben de neiging om het gedrag van anderen te volgen als ze zich in onzekere situaties bevinden. Het idee is dat als veel mensen iets doen of geloven, het waarschijnlijk de juiste manier is.

 4. Sympathie: mensen zijn eerder geneigd om iets te doen voor iemand die ze aardig vinden. Een manier om sympathie op te wekken is door overeenkomsten te vinden tussen jou en de persoon die je wilt beïnvloeden.

 5. Autoriteit: mensen hebben de neiging om te luisteren naar en gehoorzamen aan mensen die als autoriteit worden gezien. Dit kan een expert zijn op een bepaald gebied of iemand met een hoge positie in een organisatie.

 6. Schaarste: mensen hebben de neiging om meer waarde te hechten aan dingen die schaars zijn. Als iets moeilijk te verkrijgen is of beperkt beschikbaar is, kan dit de waarde ervan verhogen in de ogen van mensen.

 7. Eenheid: mensen hebben de neiging om zich te identificeren met en te handelen voor groepen waarvan ze zich deel voelen. Het kan helpen om jezelf te presenteren als onderdeel van dezelfde groep als de persoon die je wilt beïnvloeden om de kans te vergroten dat ze zich met jou identificeren en daardoor eerder geneigd zijn je te helpen.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de 7 beïnvloedingsstijlen van Robert Cialdini ?

Hoewel deze principes geintegreerd worden gebruikt en erkend als krachtige instrumenten voor beïnvloeding, zijn er ook enkele kanttekeningen die kunnen worden geplaatst bij het gebruik ervan:

 1. Ethiek: Het gebruik van beïnvloedingsprincipes moet altijd ethisch verantwoord zijn. Het manipuleren van anderen ten koste van hun welzijn of met oneerlijke bedoelingen is onethisch en kan leiden tot schadelijke consequenties.
 2. Contextafhankelijkheid: De effectiviteit van de beïnvloedingsprincipes kan variëren afhankelijk van de context, de cultuur en de persoonlijkheid van de doelgroep. Wat werkt in één situatie of cultuur kan mogelijk niet werken in een andere.
 3. Overmatig gebruik: Als beïnvloedingsprincipes te vaak worden gebruikt of te opzichtig worden toegepast, kunnen mensen zich bewust worden van de manipulatiepoging en hun weerstand verhogen. Dit kan leiden tot averechtse effecten en het verlies van vertrouwen.
 4. Langdurige impact: Hoewel beïnvloedingsprincipes kunnen leiden tot korte-termijnsucces, is het belangrijk om rekening te houden met de langdurige impact ervan op relaties. Als mensen het gevoel hebben dat ze gemanipuleerd worden, kan dit leiden tot wantrouwen en het verlies van toekomstige samenwerking.
 5. Grenzen aan effectiviteit: Niet alle mensen zijn even gevoelig voor beïnvloedingsprincipes. Sommigen zijn meer weerbaar tegen bepaalde technieken dan anderen, waardoor de effectiviteit ervan kan variëren.
 6. Morele bezwaren: Sommige mensen hebben morele bezwaren tegen het bewust gebruiken van beïnvloedingsprincipes om anderen te manipuleren, zelfs als het voor legitieme doeleinden wordt gebruikt. Het is belangrijk om rekening te houden met deze bezwaren en de grenzen van ethisch gedrag te respecteren.
 7. Zelfbescherming: Mensen worden steeds bewuster van beïnvloedingsprincipes en ontwikkelen strategieën om zichzelf te beschermen tegen manipulatie. Dit kan de effectiviteit van beïnvloedingspogingen verminderen en de noodzaak benadrukken om oprecht en transparant te zijn in communicatie en interacties.

Het is dus belangrijk om de beïnvloedingsprincipes van Cialdini met zorg en verantwoordelijkheid toe te passen, rekening houdend met ethische overwegingen en de complexiteit van menselijke relaties.

LITERATUUR

Cialdini, R. (2016). Influence: The Psychology of Persuasion. HarperCollins Inc: New York.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten