Demand-Induced Strain Compensation Model (DISC-Model)

Demand-Induced Strain Compensation Model, ook wel het Hoofd (mentaal)-Hart (emotioneel)-Hand (fysiek)-Model genoemd, is ontwikkeld door Jan de Jonge en Christian Dormann. Het betreft een model voor werkstress en arbeidsmotivatie dat tracht de positieve en negatieve gevolgen van de werkomgeving op de gezondheid én het welbevinden van werknemers te verklaren. Het model richt zich daarbij op twee cruciale componenten van de werkomgeving namelijk, (1) taakeisen en (2) werkhulpbronnen. De kerngedach...
Lees verder

Oude en nieuwe psychologie van leiderschap volgens Haslam, Reicher & Platow

De oude psychologie van leiderschap staat volgens Haslam et al. (2011) in het teken van specifieke karaktereigenschappen waarover leiders beschikken, echter is volgens hen deze benadering achterhaald om verschillende redenen. Volgens deze oude psychologie van leiderschap kunnen er een aantal karaktereigenschappen worden benoemd die speciaal passen bij leiders. Een eigenschap waar veel onderzoek naar gedaan is, is charisma. Charisma geeft aan dat een leider iets ‘speciaals’ heeft waar andere men...
Lees verder