Artikelen Internationaal Kennisbank

Is Dubai echt belastingvrij?

Velen voelen zich enorm aangetrokken tot Dubai vanwege carrièremogelijkheden, belastingvrije inkomsten en een prettig klimaat om maar iets te noemen.
Al decennialang is Dubai tevens een magneet voor investeerders en ondernemers, en scoort het hoog op buitenlandse directe investeringsindices. Ondanks het feit dat Dubai geen inkomstenbelasting kent, gaat men er veelal – ten onrechte- vanuit dat Dubai volledig belastingvrij is. Per 1 juli 2023, of vanaf het begin van het eerste boekjaar van een bedrijf na die datum, wordt er 9% winstbelasting geheven van bedrijven in Dubai en in de andere emiraten. Dubai is niet 100% belastingvrij.

Dubai – Verenigde Arabische Emiraten

Inkomstenbelasting

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heft geen inkomstenbelasting van particulieren en zodoende zijn er geen individuele belastingregistratie- of rapportageverplichtingen. Het grootste deel van de belastinginkomsten die het land genereert, is afkomstig van de vennootschapsbelasting die wordt opgelegd aan geselecteerde buitenlandse multinationale ondernemingen.

Vennootschapsbelasting

De VAE heeft momenteel geen federaal regime voor vennootschapsbelasting. Er bestaat echter wel vennootschapsbelasting op individueel emiraatniveau. Deze worden door elk emiraat via belastingbesluiten vastgesteld, echter worden die in de praktijk alleen opgelegd aan buitenlandse olie- en gasmaatschappijen of entiteiten van buitenlandse banken.

De VAE hebben echter onlangs wijzigingen in de bestaande wetten aangekondigd.
Vanaf het boekjaar van 1 juni 2023 zal een federale vennootschapsbelasting (CT) worden ingevoerd op bedrijfswinsten van een in de VAE gevestigde LLC, PSC, PJSC of andere zakelijke entiteit op het vasteland. Buitenlandse rechtspersonen gevestigd in de VAE en entiteiten van buitenlandse en VAE-bedrijven zullen ook aan belasting onderworpen zijn. Het voorgestelde belastingtarief is 9% vanaf 100K omzet.

De belastingmaatregel is gevoerd om zodat de VAE voldoet aan het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-project van de OESO. Bedrijven die onderworpen zijn aan de CT dienen zich registreren bij de federale belastingdienst om een ​​belastingregistratienummer te verkrijgen.

Invoerrechten

Dubai kent relatief beperkte productie, uitgezonderd van olie, en dit betekent dat het meeste wordt geïmporteerd. Op de meeste items die worden geïmporteerd wordt geen belasting geheven. Opgemerkt dient te worden dat -als islamitisch land- het een belastingstructuur kent die in overeenstemming is met de islamitische filosofie en als zodanig heft het wel (hoge) belastingen op producten die in strijd zijn met de islamitische principes of wanneer die als een gevaar voor de samenleving worden beschouwd. Artikelen zoals tabak, alcohol, wapens en munitie worden substantieel belast. Voor alcohol geldt een invoerrecht van 50% en een extra omzetbelasting van 30%.

Toerist- en entertainmentbelasting

Dubai kent substantiële entertainmentbelasting(en). Toerisme is een belangrijk onderdeel van de economie en de belastinginkomsten dragen in hoge mate bij aan overheidsgelden. De meeste restaurants die u in Dubai bezoekt, kiezen er nu voor om 10% totale factuurbelasting in rekening te brengen. Dit worden  ook wel “servicekosten” genoemd. Er zijn andere soorten toeristenbelasting die u in rekening kunt of kunt brengen, waaronder:

 • 5% BTW
 •  7% gemeentelijke heffing
 • 10% servicekosten onroerend goed
 • “Tourism Dirham Fee”, ook wel hotelbelasting of stadsbelasting genoemd, per kamer, per nacht 7 – 20 AED (varieert afhankelijk van hotelklasse)
 • 6% toeristenbelasting

Het idee is dat de lokale bevolking van Dubai deze belastingen niet betaalt omdat ze worden geheven bij toeristen. Belastingen worden ook geheven op theaters, pretparken en andere amusements- of vrijetijdsactiviteiten.

Belasting op energie en transport

Er wordt gemeentelijke belasting geheven op energie. Dubai rekent tevens tol op druk bereden wegen en snelwegen. Deze vergoedingen worden geïnd door de Roads and Transportation Authority  (RTA) en dragen bij aan de overheidsbegroting van Dubai. Parkeergelegenheden zijn ook eigendom van de staat en er worden tarieven in rekening gebracht voor parkeren in openbare ruimtes via een omslagsysteem of door gebruik te maken van seizoensparkeerkaarten voor de lange termijn.

Onroerendgoedbelasting

De VAE kent geen bronbelasting en heeft ook geen officiële onroerendgoedbelasting. Er is echter een Dubai-huisvestingsvergoeding die in rekening wordt gebracht aan expats die onroerend goed huren of bezitten in Dubai.
De heffingen worden beschouwd als een bijdrage aan de maatschappelijke diensten in de stad, zoals voedselveiligheid, beveiliging, afvalbeheer en dergelijke. 

Voor huurders is het tarief 5% van de jaarlijkse huur en voor eigenaren wordt de vergoeding berekend op grond van de officiële huurwaarde volgens de Real Estate Regulation Agency  (RERA) Index. Bij verkoop van een woning wordt tevens een overdrachtsvergoeding van 4% in rekening gebracht.

Hoe te kwalificeren als fiscaal ingezetene in de VAE?

De federale belastingdienst geeft fiscale woonplaatscertificaten (TRC) af die een jaar geldig zijn.
Wanneer u een contract van 6 maanden heeft en 6 maanden in het emiraat verblijft, blijft u voor belastingdoeleinden een gewone inwoner van uw thuisland en is uw inkomen waarschijnlijk onderworpen aan de belastingheffing van uw eigen land. Om de TRC te verkrijgen, dient een natuurlijke persoon 180 dagen of langer in de VAE verblijven en moet een rechtspersoon minstens een jaar in de VAE gevestigd zijn. Houd er rekening mee dat als u in Dubai werkt en een ingezetenschap wilt vestigen, u een door de VAE overheidsorgaan uitgegeven identiteitskaart nodig heeft.

Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting

Dubai is een aantrekkelijke locatie voor buitenlandse investeerders vanwege de belastingverdragen die de VAE heeft gesloten met veel van haar belangrijkste handelspartners. Deze verdragen zorgen ervoor dat dubbele belasting wordt vermeden voor bedrijven die vestigingen hebben in Dubai en in het buitenland. Als buitenlandse investeerder dient u op de hoogte te zijn van het bestaan ​​van een dubbelbelastingverdrag tussen de VAE en uw eigen land. Hoewel de lijst regelmatig verandert, zijn er momenteel 137 overeenkomsten die de VAE heeft gesloten met andere landen die het vrije handelsverkeer stimuleren en internationale betrekkingen helpen versterken.

Concluderend

Hoewel Dubai niet volledig belastingvrij is, kent het echter wel tal van belastingvoordelen en een investeringsvriendelijk beleid waarvan geprofiteerd kan worden. De verschillende belastingen die er zijn, zijn minimaal wanneer wordt gekeken naar de hoge levenskwaliteit die expats genieten, en zelfs met de aanstaande komst van de nieuwe CT blijft het voorgestelde tarief van 9% lager dan in de meeste andere landen en het meest concurrerend onder de GGC-buren van de VAE.
Voor degenen die een fiscale woonplaats in Dubai kunnen vestigen en afkomstig zijn uit landen die dubbele belastingverdragen hebben ondertekend, kan het belastingtarief aanzienlijk lager zijn dan wat in eigen land wordt geheven, waardoor Dubai een uitstekende bestemming is voor expats om te verblijven en zaken te doen.

Overweegt u een onderneming op te richten in Dubai?

U kunt deelnemen aan een speciaal ontwikkelde Masterclass ‘Ondernemen in Dubai’ welke wordt verzorgd door Katharsis Academy en het waardecreatie-team van Utrecht Business School
De volgende onderwerpen komen aanbod gedurende de masterclass:

 • Ervaringen van Nederlandse ondernemers uit Dubai worden gedeeld;
 • Er wordt uitgebreid stilgestaan bij waarom nu de tijd is om een onderneming in Dubai op te richten;
 • Er wordt stilgestaan bij het leef- en belastingklimaat;
 • Op welke wijze zaken kan worden gedaan in- en vanuit Dubai;
 • Welke ondernemingsrechtelijke en fiscale wet-en regelgeving van toepassing zijn in Dubai en andere emiraten;
 • Er wordt een concreet stappenplan gepresenteerd hoe een bedrijf op te richten in Dubai en/of in een ander Emiraat;
 • Er wordt concrete ondersteuning geleverd bij de casuïstiek van de deelnemer;
 • Na de masterclass wordt de mogelijkheid, en samenhangende ondersteuning, geboden direct over te gaan tot de oprichting van een bedrijf in Dubai.

Meer weten? Neem dan contact op met het waardecreatie-team van UBS (Utrecht Business School).
De bedrijfsadviseurs van UBS staan gereed om u kundig te ondersteunen met bijvoorbeeld het realiseren van kostenbesparing, omzetgroei, procesoptimalisatie en/of rendementsverhoging. Het bedrijfskundig advies heeft betrekking op uw (bedrijfs)organisatie als geheel of op een specifiek onderdeel, afhankelijk van uw doelstelling(en) en de daarmee gepaard gaande vraagstuk(ken).

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten