Change management Modellen

ADKAR-model

Het ADKAR-model betreft een verandermanagement-model die ontwikkeld is door Prosci. Het model, geïntroduceerd door Jeff Hiatt in 2003, staat voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Het ADKAR-model is ontworpen om individuen en organisaties te ondersteunen bij het succesvol doorvoeren van veranderingen door in sterke mate te focussen op de menselijke kant van verandering. Onderstaand het model beknopt toegelicht.

Awareness (Bewustzijn)

Dit verwijst naar de eerste fase, namelijk het bewust maken van de noodzaak van verandering. Het doel is om individuen te laten begrijpen waarom de verandering noodzakelijk is en wat de risico’s zijn van niet veranderen. Communicatie speelt een cruciale rol in deze fase.
Activiteiten en technieken die veelal in deze fase worden toegepast:

 • Voorlichtingscampagnes
 • Managementcommunicatie
 • Presentaties en vergaderingen

Desire (Verlangen)

In deze fase wordt gefocust op het stimuleren van het verlangen om deel te nemen en te ondersteunen bij de verandering. Het gaat om het creëren van motivatie en bereidheid onder de betrokkenen.
Activiteiten en technieken die veelal in deze fase worden toegepast:

 • Betrekken van medewerkers in het proces
 • Voorbeelden van succesverhalen
 • Beloningssystemen

Knowledge (Kennis)

Dit deel richt zich op het verschaffen van kennis over hoe de verandering moet worden doorgevoerd. Dit omvat training, opleiding en toegang tot informatiebronnen die nodig zijn voor de verandering.
Activiteiten en technieken die veelal in deze fase worden toegepast:

 • Training en workshops
 • Documentatie en handleidingen
 • Mentorprogramma’s

Ability (Vermogen)

Het vermogen om nieuwe vaardigheden en gedragingen toe te passen, staat centraal in deze fase. Het gaat om de praktische toepassing van de kennis én het vermogen om obstakels te overwinnen.
Activiteiten en technieken die veelal in deze fase worden toegepast:

 • Praktijkoefeningen
 • Coaching en begeleiding
 • Feedbacksystemen

Reinforcement (Versterking)

Deze fase draait om het versterken en verankeren van de veranderingen om terugval te voorkomen. Het is essentieel om de verandering te ondersteunen totdat deze duurzaam is geworden.
Activiteiten en technieken die veelal in deze fase worden toegepast:

 • Erkenning en beloning
 • Follow-up en monitoring
 • Verankering in bedrijfsprocessen en -cultuur

Toepassing van het ADKAR-model

Stap 1: Diagnose van verandering

Analyseer de huidige situatie en identificeer de behoefte aan verandering. Gebruik enquêtes, interviews en andere methoden om een goed beeld te krijgen van de organisatie en de individuen.

Stap 2: Plannen en strategie ontwikkelen

Ontwikkel een verandermanagementplan gebaseerd op de ADKAR-elementen. Bepaal welke middelen en activiteiten nodig zijn voor elke fase.

Stap 3: Implementeren van de verandering

Voer de geplande activiteiten uit, te beginnen met het creëren van bewustzijn en het stimuleren van verlangen, gevolgd door het verstrekken van kennis, ontwikkelen van vaardigheden en uiteindelijk het versterken van de veranderingen.

Stap 4: Evaluatie en aanpassing

Monitor de voortgang en meet de effectiviteit van de veranderingsinitiatieven. Pas de strategieën en plannen aan op basis van feedback en resultaten.

LITERATUUR

 1. Hiatt, J. M. (2006). ADKAR: a model for change in business, government and our community. Prosci Learning Center.
 2. Hiatt, J. M. (2004). Employee’s survival guide to change: The complete guide to surviving and thriving during organizational change. Prosci Learning Center.
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten