ICT-management Kwaliteitsmanagement Modellen Procesmanagement

Capability Maturity Model

Het Capability Maturity Model (CMM) is een raamwerk dat wordt gebruikt om de volwassenheid van de softwareontwikkelingsprocessen van een organisatie te evalueren en te verbeteren. Het CMM is ontwikkeld door het Software Engineering Institute (SEI) aan de Carnegie Mellon University en is een veelgebruikte standaard geworden voor het evalueren van softwareontwikkelingsprocessen.

Het CMM definieert een reeks van vijf volwassenheidsniveaus, elk van deze niveaus vertegenwoordigt een andere fase in de evolutie van de softwareontwikkelingsprocessen van een organisatie. De vijf niveaus zijn:

  1. Initieel: In dit niveau zijn de softwareontwikkelingsprocessen van de organisatie ad hoc en ongestructureerd, en er is weinig of geen formeel proces op zijn plaats.

  2. Herhaalbaar: In dit niveau begint de organisatie herhaalbare processen te ontwikkelen en vast te leggen om het softwareontwikkelingsproces te verbeteren en te stroomlijnen.

  3. Gedefinieerd: In dit niveau zijn de softwareontwikkelingsprocessen van de organisatie formeel gedefinieerd en gedocumenteerd, en er zijn standaardprocedures en -processen vastgelegd voor het ontwikkelen van software.

  4. Beheerd: In dit niveau worden de softwareontwikkelingsprocessen van de organisatie proactief beheerd en gemonitord met meetbare doelen en objectieve metingen.

  5. Optimaliserend: In dit niveau heeft de organisatie continu procesverbetering geïmplementeerd op basis van de geleerde lessen en feedback, en is het gericht op het continu verbeteren van de softwareontwikkelingsprocessen van de organisatie.

Het doel van het CMM is om organisaties te helpen hun softwareontwikkelingsprocessen te verbeteren en de kwaliteit van hun softwareproducten te verhogen door middel van gestructureerde en goed gedefinieerde processen.
Het toepassen van het Capability Maturity Model (CMM) omvat de volgende stappen:

  1. Evaluatie: De eerste stap is het beoordelen van de huidige staat van de softwareontwikkelingsprocessen van de organisatie. Dit kan worden gedaan door middel van interviews, documentatie-analyse en observatie.

  2. Identificatie van het huidige niveau: Op basis van de evaluatie kan de organisatie het huidige volwassenheidsniveau van haar softwareontwikkelingsprocessen bepalen. Dit niveau kan worden geïdentificeerd aan de hand van de vijf niveaus die worden beschreven in het CMM.

  3. Identificatie van verbetergebieden: Het bepalen van het huidige niveau kan helpen bij het identificeren van gebieden waar verbetering nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van projectmanagement, kwaliteitsbeheer of softwarearchitectuur.

  4. Implementatie van verbeteringen: Na het identificeren van verbetergebieden kan de organisatie de benodigde stappen nemen om de processen te verbeteren en het volwassenheidsniveau te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het invoeren van standaardprocedures, het opzetten van kwaliteitscontrolesystemen en het trainen van personeel.

  5. Herhaling van de evaluatie: Om te bepalen of de verbeteringen succesvol zijn geweest en om de voortgang te meten, moet de organisatie de evaluatie periodiek herhalen.

Het CMM is geen rigide methode en de toepassing ervan kan variëren afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie. Het is belangrijk om het CMM aan te passen aan de specifieke behoeften en doelen van de organisatie om de meest effectieve verbeteringen te realiseren.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten