Innovatie Kennismanagement Kwaliteitsmanagement Management Modellen Procesmanagement Strategie

DIKW-hiërarchie

De data-informatie-kennis-wijsheid-hiërarchie, ook wel bekend als de DIKW-hiërarchie of DIKW-Pyramid, is een conceptueel model dat de evolutie van gegevens naar kennis en wijsheid beschrijft. De DIKW-hiërarchie benadrukt het idee dat informatie, wanneer goed beheerd en geïnterpreteerd, kan leiden tot waardevolle inzichten en besluitvorming op hogere niveaus. Onderstaand een beknopte toelichting van de DIKW-hiërarchie.

 1. Data: Dit is het laagste niveau in de hiërarchie en vertegenwoordigt de ruwe feitelijke feiten en cijfers. Data op zichzelf heeft weinig betekenis of context. Voorbeelden van data zijn losse getallen, woorden of ruwe metingen.

 2. Informatie: Informatie ontstaat wanneer gegevens worden georganiseerd en gestructureerd, zodat ze begrijpelijk worden. Informatie voegt context toe aan data en maakt het mogelijk om betekenisvolle patronen of relaties te identificeren. Bijvoorbeeld, als je de geboortedatum, naam en adres van een persoon combineert, krijg je informatie over die persoon.

 3. Kennis: Kennis gaat een stap verder dan informatie. Het is het begrip en de interpretatie van informatie. Kennis wordt gevormd wanneer informatie wordt geanalyseerd en in een bredere context wordt geplaatst. Het impliceert vaardigheid en inzicht, en het vermogen om problemen op te lossen of beslissingen te nemen op basis van de beschikbare informatie.

 4. Wijsheid: Wijsheid is het hoogste niveau in de hiërarchie en houdt verband met het vermogen om zinvolle beslissingen te nemen op basis van kennis en ervaring. Het omvat een dieper begrip van ethiek, moraliteit en langetermijneffecten. Wijsheid stelt individuen in staat om complexe situaties te evalueren en weloverwogen beslissingen te nemen die gunstig zijn voor zowel henzelf als anderen.

De eerste drie stappen van binnen de DIKW-hiërarchie hebben betrekking op het verleden. De data is er al, door informatie wordt de data inzichtelijk en door daar kennis aan toe te voegen en de resultaten die het verleden zijn behaald wordt dit in de juiste context geplaatst. Door de voorgaande stappen te doorlopen wordt dus wijsheid verkregen voor de toekomst. De verkregen wijsheid zorgt er voor dat in de toekomst de juiste beslissingen worden genomen en dat (bedrijfs)processen nog efficiënter en effectiever verlopen. Zo transformeert een organisatie en voegt het waarde toe en wordt het uitblinkend op het gebied van zijn of haar data.  

TOEPASSING

De DIKW-hiërarchie kan op verschillende manieren worden toegepast, afhankelijk van het doel en de context. Onderstaand enkele manieren waarop het kan worden toegepast:

 1. Informatiebeheer: Het model kan worden gebruikt als een leidraad voor informatiebeheer binnen organisaties. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het verzamelen, organiseren en beschikbaar maken van relevante informatie om kennisopbouw en besluitvorming te ondersteunen.
 2. Kennismanagement: Organisaties kunnen het model toepassen om kennis binnen de organisatie vast te leggen, te structureren en te delen. Dit kan onder meer het opzetten van kennisdatabases, het faciliteren van kennisuitwisseling en het creëren van een cultuur van kennisdeling omvatten.
 3. Besluitvorming: Bij besluitvormingsprocessen kan het model helpen bij het begrijpen van de verschillende niveaus van informatie en kennis die betrokken zijn bij beslissingen. Het helpt bij het identificeren van de behoefte aan specifieke gegevens, de interpretatie ervan en hoe dit bijdraagt aan besluitvorming.
 4. Onderwijs en leren: In het onderwijs kan het DIKW-model worden gebruikt om het leerproces te structureren. Leraren kunnen gegevens omzetten in informatie, informatie in kennis en uiteindelijk inzicht geven in wijsheid aan studenten.
 5. Data-analyse en wetenschappelijk onderzoek: In de context van data-analyse en wetenschappelijk onderzoek helpt het model onderzoekers om de evolutie van gegevens naar kennis te begrijpen. Het benadrukt het belang van gegevensverwerking, analyse en interpretatie.
 6. Projectmanagement: Bij projectmanagement kan het model worden gebruikt om de informatiestroom en kennisdeling binnen projectteams te beheren. Het helpt bij het identificeren van de benodigde informatie en kennis voor projectuitvoering en besluitvorming.
 7. Innovatie en creativiteit: Het model kan ook worden toegepast om innovatie en creativiteit te stimuleren. Door het proces van gegevens naar kennis en uiteindelijk tot wijsheid te begrijpen, kunnen organisaties methoden ontwikkelen om creatieve ideeën te genereren en innovatie te bevorderen.

KANTTEKENINGEN BIJ HET MODEL

Bij het toepassen van de DIKW-hiërarchie is het belangrijk om de specifieke behoeften en doelen van de situatie in overweging te nemen. Het model kan worden aangepast en aangevuld om te passen bij de unieke eisen van een organisatie, project of proces. Hoewel het een nuttig model is, zijn er enkele kanttekeningen die kunnen worden geplaatst bij dit model:

 1. Lineaire weergave: De DIKW-hiërarchie wordt vaak als een lineair model gepresenteerd, waarbij gegevens worden omgezet in informatie, informatie in kennis, en kennis uiteindelijk in wijsheid. In de praktijk is dit proces echter vaak niet zo lineair en kan het veel complexer zijn.
 2. Subjectiviteit van interpretatie: De interpretatie van gegevens, informatie, kennis en wijsheid kan sterk afhankelijk zijn van het perspectief van de waarnemer. Wat voor de ene persoon als wijsheid wordt beschouwd, kan voor een ander slechts kennis zijn. Dit aspect van subjectiviteit wordt niet volledig weergegeven in het model.
 3. Dynamische aard van gegevens: In de snel veranderende wereld van technologie en informatie is de status van gegevens constant in beweging. Wat vandaag als informatie wordt beschouwd, kan morgen verouderd zijn. Het model houdt mogelijk onvoldoende rekening met de dynamiek van gegevens.
 4. Niet altijd hiërarchisch: Hoewel de DIKW-hiërarchie een hiërarchie suggereert, is het in de praktijk niet altijd mogelijk om strikte hiërarchische grenzen tussen gegevens, informatie, kennis en wijsheid te trekken. Soms kunnen deze concepten elkaar overlappen of zelfs parallel bestaan.
 5. Culturele en contextuele verschillen: De betekenis van gegevens, informatie, kennis en wijsheid kan variëren afhankelijk van de culturele en contextuele achtergrond. Het model houdt mogelijk onvoldoende rekening met deze diversiteit.
 6. Technologische vooruitgang: De opkomst van geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, heeft invloed op de manier waarop we gegevens verwerken en tot wijsheid komen. Dit kan het traditionele model uitdagen en de rol van gegevens veranderen.

Kortom, hoewel de DIKW-hiërarchie nuttig is als conceptueel kader, is het raadzaam bovengenoemde kanttekeningen in overweging te nemen bij het toepassen ervan in de praktijk. Het is belangrijk om flexibel te zijn en rekening te houden met de complexiteit en dynamiek van de werkelijke situaties waarin gegevens worden gebruikt en geïnterpreteerd.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten