Kennisbank

ESG, ESG-criteria en de gevolgen voor Finance & Control

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance (milieu, sociale aspecten en goed bestuur). ESG-criteria zijn factoren die worden gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van een organisatie te meten en te beoordelen op het gebied van milieu, sociale kwesties en bestuurlijke praktijken.

Wat zijn de ESG-criteria?

ESG-criteria zijn factoren die worden gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van een organisatie te meten en te beoordelen op het gebied van milieu, sociale kwesties en bestuurlijke praktijken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van ESG-criteria:

 1. Environmental (milieu):
 • Klimaatverandering
 • Uitstoot van broeikasgassen
 • Water- en energiegebruik
 • Afvalbeheer
 • Milieubeleid en -procedures
 1. Social (sociale aspecten):
 • Mensenrechten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Veiligheid en gezondheid op de werkplek
 • Werknemersbetrokkenheid
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 1. Governance (bestuurlijke praktijken):
 • Bestuursstructuur
 • Transparantie in financiële rapportage
 • Onafhankelijkheid van bestuurders
 • Bedrijfsethiek en -cultuur
 • Compliance met wet- en regelgeving

Deze ESG-criteria kunnen worden gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van een organisatie te beoordelen en te vergelijken met die van andere organisaties. Het nemen van ESG-criteria in overweging kan bijdragen aan een betere beoordeling van de risico’s en kansen op de lange termijn en kan uiteindelijk leiden tot een betere financiële prestatie op de lange termijn.

Gevolgen voor Finance & Control

De toenemende aandacht voor ESG heeft gevolgen voor finance en control, omdat het belangrijk is dat financiële beslissingen worden genomen met inachtneming van ESG-criteria. Hier zijn enkele mogelijke consequenties voor finance en control:

 1. Integratie van ESG-criteria in financiële analyse en rapportage: Finance en control zullen ESG-criteria moeten integreren in hun financiële analyse en rapportage om de impact van milieu-, sociale- en bestuurskwesties op de financiële prestaties van een organisatie te beoordelen.
 2. Duurzaamheidsverslaggeving: Organisaties worden aangemoedigd om hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te rapporteren. Finance en control kunnen helpen bij het opstellen van deze rapporten en ervoor zorgen dat de financiële en niet-financiële prestaties van een organisatie op de juiste manier worden gerapporteerd.
 3. Risicobeheer: ESG-criteria kunnen ook worden gebruikt om risico’s in verband met milieu-, sociale- en bestuurskwesties te identificeren en te beheersen. Finance en control kunnen hierbij helpen door ESG-risico’s te integreren in de risicobeheersingsprocessen van een organisatie.
 4. Investeringen: Beleggers hebben steeds meer belangstelling voor duurzame beleggingen en kijken daarbij ook naar de ESG-prestaties van bedrijven. Finance en control kunnen helpen bij het identificeren van duurzame investeringsmogelijkheden en bij het analyseren van de financiële en ESG-prestaties van bedrijven.
 5. Compliance: ESG-criteria kunnen ook een belangrijke rol spelen bij compliance met wet- en regelgeving op het gebied van milieu-, sociale- en bestuurskwesties. Finance en control kunnen helpen bij het identificeren van de relevante wet- en regelgeving en ervoor zorgen dat de organisatie hieraan voldoet.

Kortom, finance en control moeten zich bewust zijn van de ESG-criteria en ervoor zorgen dat deze worden geïntegreerd in hun financiële processen en beslissingen. Dit kan helpen om de financiële prestaties van een organisatie op de lange termijn te verbeteren en tegelijkertijd bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten