Economie Juridisch Kennisbank

Garanties en vrijwaringen binnen het overnameproces

Garanties en vrijwaringen zijn juridische instrumenten die vaak worden gebruikt in het overnameproces om risico’s te beperken en de partijen te beschermen. Onderstaabnd een beknopte toelichting van elk concept:

  • Garanties: Garanties zijn verklaringen die door de verkoper worden afgegeven over de toestand van de onderneming. Het doel van garanties is om de koper gerust te stellen dat de onderneming voldoet aan bepaalde normen en standaarden. Als de verkoper een garantie afgeeft en deze blijkt later onjuist te zijn, kan de koper de verkoper aansprakelijk stellen voor eventuele schade die hij of zij hierdoor heeft geleden.

  • Vrijwaringen: Vrijwaringen zijn afspraken waarbij de verkoper zich verplicht om de koper te beschermen tegen bepaalde risico’s die voortvloeien uit gebeurtenissen die zich vóór de overname hebben voorgedaan. Dit kunnen bijvoorbeeld claims zijn van werknemers, belastingdienst, klanten, of leveranciers. Als de koper later geconfronteerd wordt met deze risico’s, kan hij of zij de verkoper aanspreken op de vrijwaring.

Het verschil tussen garanties en vrijwaringen is dat garanties betrekking hebben op de toestand van de onderneming op het moment van overdracht, terwijl vrijwaringen betrekking hebben op gebeurtenissen die zich vóór de overdracht hebben voorgedaan.

Garanties en vrijwaringen maken meestal deel uit van het koopcontract en worden onderhandeld tussen de koper en de verkoper. Het is belangrijk om deze afspraken zorgvuldig op te stellen en te onderhandelen, omdat ze grote financiële consequenties kunnen hebben voor beide partijen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten