F Wiki

Financiële reorganisatie

Het gaat bij financiële reorganisatie om het wijzigen van bestaande aanspraken van vermogensverschaffers en, indien mogelijk, om het verkrijgen van additionele financiering. De kern van financiële herstructurering wordt volgens Adriaanse e.a. gevormd door “het uit- of afstellen van bestaande financiële verplichtingen, alsmede het genereren van additionele liquiditeit”. Voorbeelden van maatregelen in het kader van financiële herstructurering zijn het uitstellen, verlagen of kwijtschelden van aflossings- en renteverplichtingen, het wijzigen van convenanten, het kwijtschelden van bepaalde contractuele boetes, het omzetten van risicomijdend kapitaal in risicodragend kapitaal, het genereren van risicodragende of risicomijdende financiering.

Hoewel het van belang is onderscheid te maken tussen financiële reorganisatie enerzijds en operationele reorganisatie anderzijds gaan deze wijzen van reorganisatie in de praktijk vaak hand in hand.
Een sanering van de schulden heeft immers weinig zin indien de oorzaak van de financiële problemen, bijvoorbeeld de slechte organisatie van de bedrijfsactiviteiten of een zwalkende strategie, niet wordt aangepakt. Bovendien is doorgaans additionele financiering nodig om de onderneming gedurende de operationele reorganisatie te helpen. Van geval tot geval zal het bestuur van een onderneming, eventueel bijgestaan door adviseurs, bekijken wat er nodig is om tot een succesvolle turnaround te komen. Doorgaans zal een pakket aan maatregelen van uiteenlopende aard noodzakelijk zijn.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten