Operationele reorganisatie

Bij een operationele reorganisatie gaat het om de reorganisatie van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verbetering van inkoop- en marketingprocessen, verbetering van managementinformatiesystemen, verbetering van het werkkapitaal-en cashflowmanagement, sanering van het personeelsbestand, het sluiten van verlieslatende bedrijfsonderdelen, het te gelde maken van (overtollige) vaste activa of het verkopen van (winstgevende) activiteiten die niet onder de kernactiviteiten geschaard kunnen worden.
Voorgenoemde operationele reorganisatietechnieken worden toegepast om de kosten van de onderneming weer in lijn te brengen met de door haar gegenereerde inkomsten.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *